DLOUHÁ ZIMA PŘED NÁMI

Je tu prosinec, většina z nás začala hodnotit predešlou sezonu a premýšlet co bylo dobre a kde se dalo ještě něco vylepšit. V nás zůstavá spousty vzpomínek a u počítače sledujeme fotky s rybama, které nám zůstanou vryty dlouhou dobu do paměti. Dlouhé souboje a pocit štěstí, když stojíme nad podložkou na které se zmítá mohutné tělo našeho soupere. To je to proč vážíme spousty kilometrů a odepíráme si pohod....

První schůze

Po krátkých prípravách nadešel čas seznámit i ostatní s vizí našeho klubu. Termín byl stanoven na 26.12.2009 na 19 hodinu v POGO baru v Moravských Budějovicích. Už kolem půl sedmé se začali scházet první nedočkavci.Lehce po sedmé byli na místě všichni, jež prislíbili účast a mohlo se začít. Úvodního slova se ujali Mishak a Kraťas. Padlo pár návrhů, proběhlo hlasování a ustanovila se komise. Komise bude mít....

Stránky

Subscribe to RKMB RSS