RKMB LASTIA Cup Bohušice 30hod. 2016


Datum konání :  7. - 8. 5. 2016

Závodit budou dvou až tříčlenná družstva na 4 pruty. Třetí člen družstva se může aktivně zapojit do lovu.

Pořadatel: Tomáš Kosík tel: 721 326 340

Partneři závodu: firma LASTIA a Rybářský klub Mor. Budějovice

Počet týmů : 20

Délka závodu : 30 hodin nonstop

Startovné za tým : 3000,- kč

Bodovaná ryba :  kapr, amur, od min. váhy 5kg včetně

Časový program závodu:
Sobota:
6:00 – 7:00 prezentace závodníků
7:00 LOSOVÁNÍ
9.00 START ZÁVODU
Neděle:
15:00 Ukončení závodu
16:30 Vyhlášení výsledků.

Popis revíru:
Rozloha revíru je 16ha vodní plochy. Rybník je bohatě zarybněn převážně kaprem 3-10kg. Chytají se i kapři okolo 15kg. Je zde i pár jedinců okolo 20kg. Většinu osádky tvoří kapr lysec. Chytá se pouze ze strany u cesty a z hráze.

Pravidla závodu:
1.    Zákaz používání pletené šňůry po celé délce odhozové šňůry !!! Lze použít min. 1m silné olověnky nebo min. 0,45mm silného vlasce a pak pletenou šňůru. Ideální odhozová sestava je komplet ze silného vlasce(min 0,45mm)  z důvodu ochrany ryb. Převážnou část osádky tvoří lysci, kterým pletené šńůry trhají šupiny!
2.      Je zakázáno zavážení nástrah a návnad jakýmkoli způsobem!
3.      Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy.
4.      Označování lovných míst je zakázáno.
5.      Vyjíždění lodí na vodu během závodu je zakázáno.
6.      Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby mohou závodníci vstoupit do sousedního sektoru pouze se souhlasem závodníků lovících v daném sektoru.
7.      Povinou výbavou týmu je prostorný podběrák o délce ramen min 90cm, prostorná podložka pod ryby z nepromokavého materiálu, min. 3 eko saky, odpadkový pytel, kyblík s vodou na polévání ryb.
8.      Nástrahy a návnady – zákaz používání syrové krve a chráněných živočichů. Jinak nejsou omezeny!
9.      Krmení je povoleno pouze ze břehu. Povolené způsoby – kobra, raketa, košíček, prak, lopatka, rukou.
10.  Závodníci budou lovit na položenou na 4 pruty s jednonávazci a jednoduchými háčky bez protihrou, nebo se zamáčknutým protihrotem !!! Montáže musí být uzpůsobeny tak, aby když dojde k utržení sestavy se ryba mohla zbavit zátěže.(zákaz tzv. srkaček) -  feeder povolen.
11.  Ulovené ryby lze zasakovat do příchodu rozhodčího do ekosaků. V jednom ekosaku budou max. 2ks ryb.
12.  Bodovaná ryba je kapr a amur a od 5 kg včetně.
13.  Vážení bude probíhat tak, že rozhodčí zváží ulovenou rybu, zapíše do úlovkového listu, který každý tým dostane na začátku závodu, a stvrdí úlovek svým podpisem. Do karty rozhodčího se podepíše jeden ze sousedního týmu jako svědek. Po zapsání musí být ryba neprodleně vrácena zpět do vody.
14.  Rozhodčí budou chodit vážit průběžně po celou dobu závodu, nebo pokud tým naplní všechny ekosaky, prozvoní rozhodčího na mob. telefon.
15.  Pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, který jim bude uznám, je ryba nebodována.
16.  Protest se podává hlavnímu rozhodčímu s kaucí 1000kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.
17.  Po celém rybníce budou vymezeny lovné sektory páskou.
18.  Pokud dojde ke shodnému výsledku, rozhodne váha nejtěžší ryby. Pokud i ta bude stejná, rozhodne čas ulovení nejtěžší ryby.
19.  Vítězí tým, který dosáhne největší váhy bodovaných ryb.
20.  Pokud dojde ke shodnému výsledku u nejtěžší ryby, rozhodne čas ulovení ryby.
21.  Při porušení pravidel bude tým napomenut a  při porušení napomenutí či hrubém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez náhrady !
22.  Hrubým porušením pravidel je myšleno:
-          Opakované porušování výše vypsaných pravidel.
-          Nepořádek na lovném místě.
-          Rušení ostatních závodníků hlasitými projevy a svým chováním.


Losování:

Losování bude probíhat dvakrát. V prvním losování se bude losovat podle přihlášení týmu o pořadí v druhém losování , kde se budou losovat lovná místa(sektory). Tým, který se nedostaví včas na losování bude lovit na místě, které na něj zůstane.

Registrace:

Týmy se mohou registrovat na emailové adrese [email protected], kde v emailu uvedou název týmu, jména závodníků a tel. číslo!!!!!

Startovné lze zaplatit nejpozději do 20 dnů od přihlášení na číslo účtu:  256398032/0300

Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast do 15. 3. 2016, bude mu startovné vráceno. Po tomto termínu se startovné nevrací. Tým si za sebe může najít náhradu.

Do poznámky pro příjemce platby  je potřeba uvést název týmu !!!
Týmy se mohou hlásit nejpozději do 30.3.2016

Startovní listina bude zveřejněna na stránkách www.rkmb.cz a mrk.cz
Pořadatel může závody zrušit bez udání důvodu, poté se startovné vrací v plné výši!

Ceny:
1.  místo  12 000,- + poháry + ceny
2.  místo  8 000,-  + poháry + ceny
3.  místo  5 000,-  + poháry + ceny
4. -  7. místo věcné ceny

Cena za nejtěžší bodovanou rybu bude pohár a věcné ceny.

Informace ze závodu budou probíhat min. dvakrát denně na stránkách rkmb.cz a mrk.cz ve vytvořené otázce Rkmb Lastia cup Bohušice 2016.

Pořadatel si vyhrazuje právo do začátku závodu změnit pravidla.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za své jednání a vybavení!!!!!
 

Seznam týmu :

1. ct Karasovi  -  Michal Karas, Milan Karas, Zdeněk Karas  - zaplaceno
2. ct  Neberou  -  Jan Sluka, Jiří Adamec                              - zaplaceno
3. ct RB Jemnice -  Rudolf Bartes,  Lukas Bezchleba            - zaplaceno
4. Cripell team  -  Svoboda Antonín, Hlaváček Karel            - zaplaceno
5. ct Mikbaits HB -  Jiří Mokrý ml, Jiří Mokrý st                      - zaplaceno
6. ct Lastia cz  -  Sedláček David, Hrdý Luboš,                      - zaplaceno
7. ct Pardubice -  Marcel Minár,                                            - zaplaceno
8. ct RKMB  -  Bedřich Ženatý, Vít Pecivál                            - zaplaceno
9. ct Carp King -  Kameš, Havránek                                      - zaplaceno
10. ct Čumáčci -  Pavel Suter, Martin Klíma                          - zaplaceno
11.ct Rebels -  Karel Čáslavský, Jiří Mrázek                        - zaplaceno
12. ct Zoufalci - Josef Klíma,                                                  -  zaplaceno
13. ct Kormoráni -  Zdeněk Prášek,                                      - zaplaceno
14. ct Polná -  Nekula Libor,                                                  -  zaplaceno
15. ct Kobra 11 - Roman Hlouch, Černý                                - zaplaceno
16. KN tým -  Vladimír Kočí,                                                  - zaplaceno
17. ct SG - 1 -  Chalupa Zdeněk, Novák Pavel                      - zaplaceno
18. ct Caniball fish -  Pavlíček Radek,                                  -  zaplaceno
19. ct LK boys - Machovec Pavel, Sosnar Miroslav              -  zaplaceno
20. ct Ledeč nad Sázavou - Pajer Stanislav,Novák Josef      - zaplaceno

Sdílet: