RKMB Cup KORYTNÍK 2015

Datum konání : 23. 10. – 25. 10. 2015

Závodit budou dvou až tříčlenná družstva na 4 pruty. Třetí člen družstva se může aktivně zapojit do lovu.

Počet týmů : 25

Délka závodu : 48 hodin nonstop

Startovné za tým : 2 800,- kč

Bodovaná ryba : kapr, amur, jeseter od min. váhy 2kg včetně

Pořadatel: Rybářský klub Moravské Budějovice
kontakt: Kosík Tomáš 721326340

Sponzor závodu: firma LASTIA

Časový program závodu:

Čtvrtek:
Od 17:00 možný příjezd závodníků. Sud piva zdarma! občerstvení v Penzionu Mlýn. Volná zábava.

Pátek:
6:00 – 7:30 prezentace závodníků
7:30 LOSOVÁNÍ
8.30 – 11:00 přeprava na místa a příprava na lov.
11.00 START ZÁVODU

Neděle:
11:00 Ukončení závodu
13:00 Vyhlášení výsledků.

Popis revíru:

Vodní nádrž Korytník o rozloze 7,5ha se nachází vedle penzionu Mlýn u obce Zahrádky nedaleko měst Telč a Jindřichův Hradec. Rybník je bohatě zarybněn různými druhy ryb. Převažuje zde zejména kapr o váze 1-7kg, ale jsou zde i kusy okolo 10kg a několik kusů okolo 15kg. Do rybníka byli vysazeni i jeseteři s váhou až 15kg. Doplňková ryba je amur, sumec, candát, bílá ryba. Chytá se pouze z jedné strany rybníka.
GPS: 49°11'42.992"N, 15°14'58.813"E

Pravidla závodu:

1. Je zakázáno zavážení nástrah a návnad jakýmkoli způsobem!
2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy.
3. Označování lovných míst je zakázáno.
4. Vyjíždění lodí na vodu během závodu je zakázáno.
5. Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby mohou závodníci vstoupit do sousedního sektoru pouze se souhlasem závodníků lovících v daném sektoru.
6. Po čas závodu platí také pravidla revíru Korytník : http://www.penzion-mlyn.cz/17324/pravidla-rybolovu/
7. Povinou výbavou týmu je prostorný podběrák o délce ramen min 90cm, prostorná podložka pod ryby z nepromokavého materiálu, min. 3 eko saky, odpadkový pytel, kyblík s vodou na polévání ryb.
8. Nástrahy a návnady nejsou nijak omezeny (platí řád rybníku Korytník).
9. Krmení je povoleno pouze ze břehu. Povolené způsoby – kobra, raketa, košíček, prak, lopatka, rukou.
10. Závodníci budou lovit na položenou na 4 pruty s jednonávazci a jednoduchými háčky bez protihrotu !! Montáže musí být uzpůsobeny tak, aby když dojde k utržení sestavy se ryba mohla zbavit zátěže.(zákaz tzv. srkaček) - feeder povolen
11. Ulovené ryby lze zasakovat do příchodu rozhodčího do ekosaků. V jednom ekosaku budou max. 2ks ryb.
12. Bodovaná ryba je kapr, amur a jeseter od 2kg včetně.
13. Vážení bude probíhat tak, že rozhodčí zváží ulovenou rybu, zapíše do úlovkového listu, který každý tým dostane na začátku závodu, a stvrdí úlovek svým podpisem a lovec také. Po zapsání musí být ryba neprodleně vrácena zpět do vody.
14. Rozhodčí budou chodit vážit průběžně po celou dobu závodu, nebo pokud tým naplní všechny ekosaky, prozvoní rozhodčího na mob. telefon.
15. Pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, který jim bude uznám, je ryba nebodována.
16. Protest se podává hlavnímu rozhodčímu s kaucí 1000kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.
17. Po celém rybníce budou vymezeny lovné sektory páskou.
18. Pokud dojde ke shodnému výsledku rozhodne váha nejtěžší ryby. Pokud i ta bude stejná rozhodne čas ulovení nejtěžší ryby.
19. Vítězí tým, který dosáhne největší váhy bodovaných ryb.
20. Pokud dojde ke shodnému výsledku u nejtěžší ryby, rozhodne čas ulovení ryby.
21. Při porušení pravidel bude tým napomenut a při porušení napomenutí či hrubém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez náhrady !
22. Hrubým porušením pravidel je myšleno:
- Opakované porušování výše vypsaných pravidel
- Nepořádek na lovném místě
- Rušení ostatních závodníků hlasitými projevy a svým chováním

Dojde-li k nesrovnalostem mezi pravidly revíru Korytník a Rkmb cup Korytník 2015 platí pravidla závodu Rkmb cup Korytník 2015!

Losování:
Losování bude probíhat dvakrát. V prvním losování se bude losovat podle přihlášení týmu o pořadí v druhém losování , kde se budou losovat lovná místa(sektory). Tým, který se nedostaví včas na losování bude lovit na místě, které na něj zůstane.

Registrace:
Týmy se mohou registrovat na emailové adrese [email protected], kde v emailu uvedou název týmu, jména závodníků a tel. Číslo!
Startovné lze zaplatit na číslo účtu: 256398032/0300

Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast, bude mu vrácena částka 2 600,-. Může tak učinit do 30.9.2015. Po tomto termínu se startovné nevrací!!! Tým si za sebe může najít náhradu.

Do poznámky pro příjemce platby je potřeba uvést název týmu !

Týmy se mohou hlásit nejpozději do 30.8.2015

Startovní listina bude zveřejněna na stránkách www.rkmb.cz
Pořadatel může závody zrušit bez udání důvodu, poté se startovné vrací v plné výši.

Ceny:
1. místo 13 000,- + poháry + ceny

2. místo 9 000,- + poháry + ceny

3. místo 6 000,- + poháry + ceny

4. – 8. místo věcné ceny

Cena za nejtěžší bodovanou rybu bude pohár a věcné ceny.

Informace ze závodu budou probíhat min. dvakrát denně na stránkách www.rkmb.cz a www.mrk.cz ve vytvořené otázce Rkmb cup Korytník 2015.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za své jednání a vybavení!!!!!

1. ct Čumáčci - Klima Martin, Sutter Pavel - zaplaceno
2. ct Zoufalci - Klima Josef, Bašta Martin - zaplaceno
3. ct Kormoráni - Prášek Zdeněk, Prášek Marek - zaplaceno
4. MMZ Karasovi- Karas Michal, Karas Zdeněk, Karas Milan - zaplaceno
5. Caniball fish - Pavlíček Radek, - zaplaceno
6.ct Carp King - Kameš Petr, Havránek Radek. - zaplaceno
7.ct Z-tým - Hejl Michal, Zerza Jaroslav - zaplaceno
8.ct JW - Martin Vilímek, Petr Vilímek,Ondřej Kůrka - zaplaceno
9.ct Nikl team - František Zelenka, Jan Košík - zaplaceno
10.ct Lužnice - Klípa Pavel, Beneš Milan - zaplaceno
11.ct Lastia cz -Sedláček David, Hrdý Luboš,Svoboda Bedřich - zaplaceno
12.ct Mivardi Jihlava- Šimansky Lukáš, Klusák Milan - zaplaceno
13.ct Frishschnitzer team - Prokeš Zdeněk, Prokeš Jiří, Kolář Milan - zaplaceno
14.ct Havlíčkův Brod - Mokrý Jiří ml, Mokrý Jiří st. - zaplaceno
15.ct Pardubice - Minár Marcel, - zaplaceno
16.ct SG 1 - Zdeněk Chalupa, Novák Pavel - zaplaceno
17.ct Mrckarp team - Zerza - zaplaceno
18.ct Tým-Lukáš šťáva a René Špaček - zaplaceno
19.ct SUSI - Susekár Dušan, - zaplaceno
20.ct Domanín - Pavel Košina, Luboš Mlčák - zaplaceno
21.ct PÁRA Z NAVIJÁKU - Čermoch Jiří , Carboch Zdeněk. - zaplaceno
22.ct PM baits Olomouc - Plesník - zaplaceno
23.ct Hluboká nad Vltavou - Jaroslav Sochor ml, Jiří Boubal, Jaroslav Sochor st. - zaplaceno
24.ct Carprumici - Pech Jiří, Černocký Jiří - zaplaceno
25.ct Cripell - Hlaváček , Svoboda - zaplaceno

Sdílet: