RKMB cup Bohušice podzim 2019 - aneb když rybáři pomáhají...

Klub Rkmb Vás zve na tento zajímavý závod na Bohušický rybník. 
Veškeré peníze, které ze závodu zůstanou budou věnovány na charitativní účely.
Datum akce :  11. - 13. 10. 2019
 
Místo konání: Bohušický rybník
 
Pořadatel:  Tomáš Kosík tel: 721 326 340
 
Partneři závodu:  RKMB - Rybářský klub Moravské Budějovice
 
Počet týmů :  19
Délka závodu : 48 hodin
Startovné za tým :  5.200,- kč
 
Boduje se 7ks  nejtěžších ryb od min. váhy 5kg včetně.
Závodit budou dvou až tříčlená družstva na 4 pruty. Třetí člen týmu je plnohodnotným členem a může se aktivně zapojit do závodu.
 
Časový harmonogram závodu:
pátek 11.10.
7:00 – 8:00 prezentace závodníků
8:00  -  9:00  LOSOVÁNÍ
9:00 -  12:00 příprava na závod
12:00 -  START ZÁVODU
Neděle 13. 10.
12:00 -  Ukončení závodu
14:30 -  Vyhlášení výsledků
 
Popis revíru:
Rozloha revíru je 16ha vodní plochy. Rybník je bohatě zarybněn převážně kaprem 3-10kg. Chytají se i kapři do 15kg. Je zde i pár jedinců okolo 20kg. Většinu osádky tvoří kapr lysec. Chytá se pouze ze strany u cesty a z hráze.
 
Pravidla závodu:    
-Povinou výbavou týmu je prostorný podběrák o délce ramen min 90cm, prostorná podložka VANIČKOVÉHO TYPU pod ryby z nepromokavého materiálu, min. 4 eko saky, odpadkový pytel a kyblík s vodou na polévání ryb.
-    Zákaz používání pletené šňůry po celé délce odhozové sestavy !!! Lze použít pouze monofilový vlasec o průměru minimálně 0,40mm.
-      Je zakázáno zavážení nástrah a návnad jakýmkoli způsobem!
-      Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat břehy.
-      Označování lovných míst je zakázáno.
-      Vyjíždění jakýmkoliv plavidlem  na vodu během závodu je zakázáno.
-      Při nahazování, zdolávání a podebírání ryby mohou závodníci vstoupit do sousedního sektoru pouze se souhlasem závodníků lovících v daném sektoru.
-      Nástrahy a návnady – zákaz používání syrové krve a chráněných živočichů. Jinak nejsou nijak omezeny!
-      Krmení je povoleno pouze ze břehu. Povolené způsoby – kobra, raketa, košíček, prak, lopatka, rukou.
-  Závodníci budou lovit na položenou na 4 pruty s jednonávazci a jednoduchými háčky bez protihrou, nebo se zamáčknutým protihrotem !!! Montáže musí být uzpůsobeny tak, aby když dojde k utržení sestavy se ryba mohla zbavit zátěže.(zákaz tzv. srkaček).
-  Ulovené ryby lze zasakovat do příchodu rozhodčího do ekosaků. V jednom ekosaku budou max. 2ks ryb!!!
-  Bodovaná ryba je kapr a amur a od 5 kg včetně a to 7 nejtěžších ryb, které se budou po naplnění 7 ks bodovaných ryb přepisovat za větší tak, že rozhodčí vždy škrtne momentální nejmenší úlovek daného týmu v úlovkovém listu.
-  Vážení bude probíhat tak, že rozhodčí zváží ulovenou rybu, zapíše do úlovkového listu, který každý tým dostane na začátku závodu, a stvrdí úlovek svým podpisem. Do karty rozhodčího se podepíše jeden ze sousedního týmu jako svědek. Po zapsání musí být ryba neprodleně vrácena zpět do vody.
-  Rozhodčí budou chodit vážit průběžně po celou dobu závodu, nebo pokud tým naplní všechny ekosaky, prozvoní rozhodčího na mobilní telefon.
-  Pokud se zdolávaná ryba dotkne sestavy soupeřů a ti podají protest, který jim bude uznám, je ryba nebodována.
-  Protest se podává hlavnímu rozhodčímu s kaucí 1000kč, která bude v případě uznání protestu vrácena.
-  Po celém rybníce budou vymezeny lovné sektory páskou.
-  Pokud dojde ke shodnému výsledku, rozhodne váha nejtěžší ryby. Pokud i ta bude stejná, rozhodne čas ulovení nejtěžší ryby.
-  Vítězí tým, který dosáhne největší váhy bodovaných ryb.
-  Pokud dojde ke shodnému výsledku u nejtěžší ryby, rozhodne čas ulovení ryby.
-  Při porušení pravidel bude tým napomenut a  při porušení napomenutí či hrubém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez náhrady !
  Hrubým porušením pravidel je myšleno:
-      Opakované porušování výše vypsaných pravidel.
-      Nepořádek na lovném místě.
-      Rušení ostatních závodníků hlasitými projevy a svým chováním
-        Nešetrné zacházení s ůlovkem!
 
Losování:
Losování bude probíhat dvakrát. V prvním losování se bude losovat podle přihlášení týmu o pořadí v druhém losování , kde se budou losovat lovná místa(sektory). Tým, který se nedostaví včas na losování bude lovit na místě, které na něj zůstane.
 
Registrace:
Týmy se mohou registrovat na emailové adrese [email protected], kde v emailu uvedou název týmu, jména závodníků a tel.  číslo! Nebo na tel. č. 721326340
Startovné je ideální zaplatit do 14 dnů od přihlášení na číslo účtu:  256398032/0300
Pokud tým po uhrazení startovného zruší účast do 30.6.2019, bude mu startovné vráceno. Po tomto termínu se startovné nevrací. Tým si za sebe může najít náhradu.
 
Do poznámky pro příjemce platby  je potřeba uvést název týmu !!!
Startovní listina bude zveřejněna na stránkách mrk.cz v sekci kalendář akcí  -  Rkmb cup Bohušice 2019 - podzim. 
Pořadatel může závody zrušit bez udání důvodu, poté se startovné vrací v plné výši!
 
Ceny:
1.  místo  20. 000,- + poháry
2.  místo  15. 000,-  + poháry
3.  místo  10. 000,-  + poháry
4. -  7. místo věcné ceny
 
Cena za nejtěžší bodovanou rybu - pohár a věcné ceny.
 
 

 

Sdílet: