8.ročník RKMB RCO víkend Bohušice 2024

DATUM : 7.6.-9.6.2024
MÍSTO : Bohušický rybník
CENA : 3 000,- uhrazené po zápisu týmu na účet pořadatele s poznámkou název závodu a
týmu
ZÁVOD : dvou až tříčlenný tým- účastní se dvacet týmů
ČASOVÝ HARMONOGRAM : Losování proběhne 7.6.2024 v 17 hodin a závod začíná v 18
hodin. Závod končí v neděli v 11 hodin.
POPIS AKCE : Každý tým obdrží při losu produkty RCO . Loví se ve dvou sektorech
(1-10**11-20) a v každém je ohodnocena nejtěžší ryba(kapr, amur) pohárem (dva poháry
pro tým) a hotovostí 3 000 Kč (pro tým).
Tým tvoří dva lovící a jeden pomocník,lovící na čtyři pruty.
 
Po celou dobu závodu platí pravidla nádrže Bohušický rybník!!!!!!!!
ZÁKAZ VYVÁŽENÍ a vstupu do vody!!!!!
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel.
Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie a video z průběhu závodu na reklamní
a mediální účely.
Pořadatel si vymezuje právo přerušit či ukončit závod z důvodu živelné pohromy.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí!!!!!!
Závodníci zodpovídají za své jednání a svoje vybavení!!!!
Pořadatel může závod bez udání důvodů zrušit. V tomto případě se startovné bude
vracet v plné výši.
Platbou startovného závodní tým souhlasí s výše uvedenými pravidly RKMB!!!!!!
Sdílet: